Cochemská praxe

Naše organizace se v letošním roce za podpory a zapojení všech zúčastněných odborníků snaží o zavedení tzv. cochemské praxe. Cochemská praxe pocházející z Německa je v České republice svým vývojem stále ještě v kolébce. Cílem uvedené praxe je, aby se rodiče procházející rozvodem nebo rozpadem vztahu v co nejkratší době dohodli na péči tak, aby byl negativní dopad na děti co nejmenší.

Za rok 2018 se v naší organizaci podařilo rodinám procházejícím rozpadem či rozchodem uzavřít více jak 50 dohod na péči, výživném a styku s dětmi. Vedeme je k tomu, že i dítě má svá práva. Právo na to se vídat s každým z rodičů i po rozpadu rodiny a trávit s nimi volný čas, zažívat s nimi legraci a povídat si s nimi o svých pocitech, potřebách a starostech.

Věříme, že dobrou praxi budeme následovat i v dalším kalendářním roce.