Beseda Hledáme pěstouny

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 proběhla v naší organizaci první z besed Hledáme pěstouny, kterou podpořila Nadace ČEZ. O bližší informace o problematice náhradní péče mělo zájem 12 lidí. Díky akci Dámská jízda, která proběhla už koncem října v kině Olympia, kde jsme při kávě seznamovali návštěvníky, resp. návštěvnice s tím, co to pěstounská péče je, navštívilo čtvrteční besedu 6 žen, které na této akci problematika oslovila. O besedu dále měli zájem tři náhradní rodiče, kteří se přišli podívat, jak to vypadá v jiné organizaci a jaké jsou možnosti doprovázení. Byla to příležitost sdílet mezi sebou zkušenosti a pro ostatní návštěvnice možnost slyšet více názorů než jen od paní Evy, pěstounky, která s námi dlouhodobě spolupracuje a která doplňovala povídání koordinátorky týmu náhradní péče Bc. Radky Musilové o své zkušenosti. Nejvíce je zajímal kontakt s rodičem, tj. povinnost pěstouna rozvíjet sounáležitost dítěte s osobou blízkou, a jakým způsobem je poskytnuta podpora v případě nemoci. Překvapilo nás, nakolik byli někteří návštěvníci besedy o problematice informovaní. Jednalo se vesměs o ženy, které už delší dobu o tom, stát se náhradním rodičem, přemýšlejí a v horizontu 1 roku chtějí požádat o zařazení do evidence pěstounů. Setkání s paní Evou a dalšími pěstounkami, bohužel bez mužského zástupce, pro ně bylo užitečným rozšířením si pohledu. Zajímalo je především vzdělávání a možnosti podpory ze strany organizace. Všem se hodně líbila možnost využít terapii v pískovišti Sandtray, kterou nabízíme. Těší nás, že přicházejí zájemci, kteří chtějí využívat podporu, chtějí kvalitní služby a pěstounskou péči opravdu začínají vnímat jako službu pro dítě, a proto chtějí spolupracovat a vnímají důležitost doprovázení. Pro jednu ženu středního věku to bylo naopak první setkání s tím, co to znamená být pěstounem. Těšíme se na další setkání se zájemci v Klatovech a Tachově.