Obnovení osobních schůzek a ambulancí

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

rádi bychom Vás informovali, že od 11. 5. 2020 pro Vás budeme za dodržení bezpečnostních opatření opět k dispozici v rámci terénní práce (schůzky v rodinách) a osobně na pobočkách. Ambulance, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu nepříznivé epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, začnou v Plzni fungovat taktéž ke dni 11. 5. 2020, na všech našich ostatních pobočkách ke dni 13. 5. 2020. Ambulantní hodiny zůstávají i po obnovení stále stejné, případně je naleznete na www stránkách naší organizace (https://domus-cpr.cz/o-nas/pobocky-2/) a dále u vstupu na každou pobočku.

Program náhradní rodinná péče:

S ohledem na trvající epidemiologickou situaci platí zrušení veškerých vzdělávacích seminářů a víkendových pobytů plánovaných na jaro 2020. Vzdělávání bude realizováno jinou formou dle domluvy s doprovázejícím pracovníkem.

V případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19 (kašel, potíže s dýcháním, teplota), nechoďte osobně ke svému obvodnímu lékaři ani do nemocnice, ale kontaktuje telefonicky krajskou hygienickou stanici a dbejte jejích pokynů:

Plzeň-město: 377 155 100/106/107

Domažlice: 379 723 421

Klatovy: 376 370 624

Plzeň- jih: 377 155 205

Rokycany: 371 709 430

Plzeň-sever: 377 155 204

Tachov: 374 732 518

Infekční klinika FN Plzeň: 377 402 264 (NON STOP)

Krajská hygienická stanice: 724 090 060

Uvedené postupy jsou platné do odvolání. O změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.domus-cpr.cz. Celá tato situace je o rozumném předcházení možným rizikům a osobní odpovědnosti každého z nás.