Zrušení ambulantních hodin ve Stodě

V úterý 27. března 2018 a 17. dubna 2018 bude ve Stodě z organizačních důvodu uzavřena ambulance služby NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE poskytovaná na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 734 310 258 nebo 730 890 759.
Děkujeme za pochopení.