Matka samoživitelka, 3 děti

Obrátila se na nás maminka se třemi dětmi ve věku 2 roky, 3 roky a 6 let. Děti byly ohroženy zejména nedostatečnou výživou, nevyhovujícími hygienickými podmínkami a nezajištěním zdravotnické péče. Prostřednictvím spolupráce se sociální pracovnicí se nám podařilo, že si maminka osvojila zásady správné výživy dle věku dětí a vhodné hygienické návyky. Také jsme společně zajistili pravidelnou lékařskou péči. Nejstarší z dětí začalo navštěvovat přípravnou třídu na ZŠ a dochází na logopedii.

 

Rodina pěti dětí

O naše služby požádali rodiče, kteří mají v péči 4 děti ve věku 17 měsíců, 4 roky, 6 let a 7 let. Nejstarší dcera (16 let) je umístěna v dětském domově, kontakt s ní téměř neprobíhal. S rodinou jsme spolupracovali na rozvoji dětí vzhledem k věku a dále na podpoře kontaktů matky s její 16letou dcerou. V průběhu spolupráce jsme pomohli při zajištění základních dávek, čímž se zlepšila finanční situace rodiny a také se snížila frustrace rodičů. Finanční prostředky umožnily dětem navštěvovat volnočasové aktivity (např. 6letý syn začal docházet na fotbal). Klientka se díky naší podpoře výrazně osamostatnila, je schopna samostatně jednat například se ZŠ, kam dochází její 7letá dcera. Matka již působí sebejistě, samostatně dokládá potřebné dokumenty na úřad práce či státní sociální podporu. Sociální pracovnice Domus – Centrum pro rodinu pomohly rodině zajistit také mateřskou školu pro 6letého chlapce v předškolním věku. Na podporu vztahů matky s dcerou umístěnou v dětském domově proběhly tři případové konference, na kterých se nastavovala pravidla víkendového setkávání. Kontakt matky a dcery byl výrazně podpořen, nyní jsou v pravidelném osobním i telefonickém kontaktu. Dívka byla v rodině také o Vánocích. Matka si chce dále požádat, aby k ní dívka mohla jet na celé letní prázdniny. Společně začaly uvažovat nad žádostí o zrušení ústavní výchovy. V tomto směru spolupráce s rodinou pokračuje.