Udělali jste vše možné, a přesto máte pocit, že to sami těžko zvládáte?

Psychologické poradenství zahrnuje celou řadu různých oblastí. Některými z nich jsou například:

    • osobnostní problémy (závislosti, psychosomatické potíže, strachy, úzkosti, nesoustředěnost, ztráta motivace, nespokojenost, pocity viny, negativní vnímání světa aj.)
    • rodinné a manželské problémy či konflikty
    • výchovné problémy, ale i problémy ve škole, mezi sourozenci apod.

V rámci psychologického poradenství Vám můžeme poskytnout také psychologickou diagnostikou. Psycholog Vám umožní nejen reflexi situace, ale nabídne i svou podporu a vedení v obtížné životní situaci.

Cítíte, že se potřebujete poradit o svých problémech a starostech s odborníkem?
Máte pocit, že již nejste schopni svou situaci řešit sami?
Potřebujete slyšet nezaujatý názor odborníka?
Potřebujete své problémy pojmenovat a ujasnit si, jaké řešení je pro vás to nejlepší?
Potřebujete se někomu svěřit?

Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 733 733 061.