Práce s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci aneb model kochemské praxe

Od roku 2018 je naše organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., zapojena do realizace kochemské praxe, která má pomoci rozcházejícím se rodičům a jejich dětem s řešením jejich rodinné situace s ohledem na nejlepší zájem každého dítěte.

Ukončit společné soužití, vážení rodiče, je velký krok ve vašem životě i životě vašeho dítěte/dětí. Z vašeho společného soužití vznikly vaše společné děti a vy tedy neřešíte jenom své soužití nebo manželství, ale i postavení dětí vůči vám, rodičům, v době, kdy už nebudete partnery.

V této souvislosti si vás oba dva dovolujeme upozornit, že rodiči budete již po celý svůj život, a to i tehdy, kdy partnerské soužití skončí. Situaci, ve které se jako rodina nacházíte, si děti s největší pravděpodobností nevybraly, je to vaše rozhodnutí.

I proto vám nabízíme možnost seznámit se s vývojem situace i možnostmi jejího řešení tak, abyste mohli vše řádně promyslet a postupovat způsobem, který bude co nejšetrnější a nejohleduplnější k vašim dětem.

Cílem:

Cílem naší odborné služby je nalezení smírčí dohody mezi rodiči na výchově jejich dítěte/dětí bez nutnosti vleklého soudního sporu. Klademe důraz na zachování fungujících vztahů mezi rodiči a dětmi, na kompetence obou rodičů a také rodičovskou zodpovědnost s respektováním práva dítěte na oba rodiče.

Nabízíme:

  • Edukaci rodičů a jejich podporu v daném procesu
  • Zpracování a realizaci dohody o výchově dětí
  • Terapeutickou podporu rodičů při vytváření dohody
  • Edukaci rodičů a jejich podporu ve výchovných kompetencích
  • Terapeutickou práci s dětmi
  • Psychologické poradenství
  • Podporu kontaktů s dětmi v neutrálním prostředí organizace

Komu je služba určena:

Všem rodičům nacházejícím se v rozchodové situaci, se kterou si neví rady, mají potíže se vzájemnou komunikací a zvládnutím rozchodu, jsou si nejistí, co je v nejlepším zájmu jejich dítěte, nebo jsou nejistí ve své vlastní rodičovské roli a v mnoha dalších…

Jste schopni vše zodpovědně zvážit? Zodpovězte si prosím tyto otázky:

Dokážete oba dva dětem poskytnout rovnocenné zázemí, finanční jistotu a podporu pro možnost otevřené budoucnosti svých dětí?

Který z rodičů se prakticky více věnoval zajištění péče o děti, který byl tím, kdo zajišťoval finančně rodinu?

Dosud jste například pracovali na směny a jako rodiče se v péči o děti střídali, co dál?

Chcete se stěhovat, měnit školu pro děti, máte nového partnera, další děti, víte, jak to vše dát dohromady?

Potřebují vaše děti speciální pomoc či péči?

Přiklání si vaše děti k někomu z vás?

Jsou děti svědkem vašich hádek?

Jsou děti informované o tom, že se rozcházíte, nebo nevíte, jak jim to říci?

V jakém stádiu rozhodování o rodičovských právech a povinnostech jste? Podařilo se vám najít nějaké společné/shodné body?

Naším společným úsilím je především zkrátit dobu, kdy se nemůžete společně domluvit, zpřístupnit konstruktivní komunikaci, edukovat o možných následcích vleklého soudního sporu, umožnit dětem vyrovnat se s novou situací s co nejmenšími následky na jejich psychický a fyzický stav a zároveň na jejich budoucí roli partnerů a rodičů.

Jménem vašich dětí vás žádáme, neberte svým dětem iluzi o sobě jako dobrých rodičích.

Obracejte se na naši službu kdykoliv, když pocítíte, že se nemůžete dohodnout.

Obracejte se na naši službu kdykoliv, když vám to soud nebo pracovníci sociálně-právní ochrany dětí doporučí.

E-mail: kochem@domus-cpr.cz, kochem1@domus-cpr.czkochem2@domus-cpr.cz

Telefon: 734 754 049 nebo 734 256 589

Kontaktní adresa:

Černická 887/9, Plzeň (vedle Depo 2015), ulice souběžná s Doudleveckou (trolejbus č. 13)