Od roku 2009 se věnujeme rozvodové problematice. Společně s rodiči a dětmi, kteří vstoupili nebo vstupují do tohoto obtížného období, nabízíme podporu a spolupráci, a to především s ohledem na zájem dítěte.

Bohužel, se v současné době zvyšuje procento rozvodů, kde se objevují konflikty mezi rodiči. Tyto konflikty jsou velmi často řešeny před zraky dětí, které situaci nerozumí a často obviňují sebe z toho, že se rodiče nemají rádi a že se rodina rozpadá. Rozvod nebo rozchod je sám o sobě velmi stresující pro rodiče, natož pro jejich děti. Rodiče často v záchvatu emocí řeší konflikty před nimi, v nejhorším případě používají dítě jako nástroj k tomu, jak druhému partnerovi ublížit.

Cílem naší práce v této problematice je dosažení alespoň základní komunikace mezi rodiči o věcech, které se dítěte týkají, získat náhled na jednání v jeho zájmu a naučit se neřešit spory za jeho přítomnosti. Naším úkolem je také pomoci rodičům pochopit, že dítě potřebuje a zároveň má právo na oba rodiče. V naší praxi se objevují i situace, kdy je potřeba po nějakou dobu asistovat při kontaktech dítěte s druhým rodičem. V této fázi se věnujeme reflektování potřeb dítěte a adekvátní reakci na ně, důkladné přípravě na kontakt včetně vhodných aktivit a následnému vyhodnocení kontaktu. Vyústěním těchto kontaktů je získání potřebných kompetencí, které umožní setkávání s dítětem bez asistence.

Nabízíme:

  • podporu v průběhu rozvodového řízení
  • psychoterapeutickou práci s dětmi
  • pomoc s navázáním, případně zefektivněním komunikace mezi rozvádějícími/rozcházejícími se partnery
  • doprovázení na soudní jednání
  • podporu v emočně vypjatých situacích
  • asistované kontakty v chráněném prostředí
  • asistované předávání dětí druhému z rodičů (po omezenou dobu, max. 3 asistence)
  • základní právní poradenství

Zdá se Vám, že je situace náročná?
Chcete podpořit při vzájemné komunikaci?
Hledáte to nejlepší pro Vaše dítě/děti?
Nezvládáte svoje emoce (máte strach, trpíte úzkostí apod.)?

Obraťte se s důvěrou na nás. Kontaktujte nás e-mailem na veronikahanusova@domus-cpr.cz nebo telefonicky na 734 754 049.